Laarbeek

Running Team Laarbeek doet mee aan Roparun

Op 4, 5 en 6 juni doet Running Team Laarbeek (RTL) voor de 14e keer mee aan de Roparun. Door de coronapandemie wordt die weer in Nederland gelopen, met de start waarschijnlijk in Landgraaf en de finish in Rotterdam. Het doel blijft geld in te zamelen voor patiënten met kanker onder het motto ‘Tracht leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. RTL zoekt nog een loper en een reserveloper, een fietser en cateringhulp. Interesse? Mail mjcvanberlo@onsbrabantnet.nl of bel 06-12894837.

Cursus Politiek Actief in Laarbeek

De afgelopen jaren kon in Laarbeek de cursus ‘Politiek Actief’ gevolgd worden. Bij genoeg geïnteresseerden kan dat nu weer. De gratis cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 19:30 tot ca. 22:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis: maandag 14 februari: introductie/kennismaking en positie gemeente in het openbaar bestuur; donderdag 24 februari: gemeenteraad, ambtelijke organisatie en ondersteuning gemeenteraad; donderdag 3 maart: workshop debatteren; donderdag 10 maart: bijwonen raadsvergadering en uitreiken certificaten. Heb je interesse? Meld je aan via een mail aan griffier René van Heijnsbergen, rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl of bel naar 06 53 71 32 03.

Houthandel verhuist naar Lieshout

Aan de Papenhoef in Lieshout opent houthandel Van der Putten komende maandag een nieuw pand. Het bedrijf zat jarenlang in monumentaal pand de St. Janshoeve in Nuenen maar door de groei van het bedrijf was de ruimte niet efficiënt meer. In de afgelopen zeven jaar is hun omzet drie keer zo groot geworden. In Lieshout krijgt het bedrijf meer ruimte voor opslag, het is goed bereikbaar en krijgt een eigen parkeerterrein voor bezoekers van de showroom. Bron: ED.

Vergunning voor bomenkap in Opstal

Het Laarbeeks college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een aantal bomen in enkele straten in de wijk Opstal in Aarle-Rixtel. Deze bomen geven al jaren overlast en veroorzaken schade aan bestratingen en rioleringen doordat een groot deel van de bomen te weinig groeiruimte heeft. Als compensatie is een herplantplicht opgelegd voor 49 nieuwe bomen, inclusief een investering in goede ondergrondse groeiplaatsen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit vóór 4 februari een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Laarbeek.

Beperking openbaarheid archiefbescheiden

Het college van Laarbeek heeft een ‘Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden’ genomen voor de gedigitaliseerde bouwvergunningen van de gemeente Aarle-Rixtel 1932-1967. De bouwvergunningdossiers bevatten persoonsgegevens. In het kader van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen is gekozen voor de maximale beperkingsduur van 75 jaar. Het besluit ligt tot en met 10 februari ter inzage in het gemeentehuis van Laarbeek. Belanghebbenden kunnen tegen dit  besluit vóór 10 februari een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Laarbeek. Kijk bij de rubriek ‘Bezwaarschriften’.

Geen samenwerking met commerciële partijen

De gemeente Laarbeek laat nadrukkelijk weten dat zij niet samenwerkt met commerciële partijen (websites). Die partijen willen voor mensen zaken regelen zoals het maken van een afspraak of het aanvragen van een uittreksel of verklaring omtrent gedrag. Daarvoor worden door hen extra kosten berekend die tot tientallen euro’s kunnen oplopen. Voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een gemeentelijk product kan gemaild worden naar laarbeek.nl of bellen naar het contactcentrum via tel. 0492 – 469 700.

Werken met psychische aandoening

Mensen in Laarbeek die last hebben van een psychische of psychiatrische aandoening zoals een angststoornis, depressiviteit, verslaving of ernstige stress, kunnen contact opnemen met het Sociaal Team Laarbeek. Doordat er extra aandacht en ondersteuning wordt geboden op de werkvloer kan men fijner en beter werken. Uit onderzoek is gebleken dat psychisch kwetsbare mensen gelukkiger worden als ze een baan hebben. Voor meer informatie kan gemaild worden naar sociaalteam@laarbeek.nl of kijk op senzer.nl/werkzoekende. 

Workshop ‘De levende tuin’

In het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk wordt 18 januari de workshop ‘De levende tuin’ gegeven. De deelnemers leren hun tuin aantrekkelijk te maken voor dieren. De presentatie wordt verzorgd door Antoon Verhoeven van het IVN. Daarna gaan de deelnemers onder begeleiding van tuinontwerpster Susan Sneijers en hovenier Paul Verbakel aan de slag met het intekenen van hun eigen tuin. In het voorjaar ontvangen zij een bij-vriendelijke tuinplant. Aanmelden voor deelname kan tot uiterlijk 14 januari via martine.niks@laarbeek.nl.

Hulp aan gedupeerden toeslagaffaire

Mensen van wie de kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019 is stopgezet en die niet weten waarom, zijn mogelijk gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Voor veel gedupeerden hebben de problemen zich opgestapeld. Er zijn problemen ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De gemeente Laarbeek biedt ondersteuning bij het op orde krijgen van hun financiën en bij het mogelijk maken van een nieuwe start. Bel voor vragen naar het Sociaal Team Laarbeek via sociaalteam@laarbeek.nl of bel naar 0492 – 469 707.

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

De leden van de nieuwe Laarbeekse gemeenteraad worden op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart gekozen. Kandidatenlijsten voor deze verkiezing kunnen maandag 31 januari worden ingeleverd bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van Laarbeek in Beek en Donk. Dit kan tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Politieke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel behaalden moeten een waarborgsom van 225 euro betalen. De betaling moet uiterlijk 17 januari zijn ontvangen.