Desktop

Tablet

Zoeken

Centrum Boekel ontlasten van autoverkeer

Centrum Boekel ontlasten van autoverkeer

Gemeenschapshuis Nia Domo in Boekel zat donderdagavond goed vol tijdens de openbare infoavond Oost-Westverbinding. De inwoners wilden horen wat de plannen zijn om verkeer vanuit Handel en Venhorst om het centrum heen te leiden. Afgelopen najaar heeft de gemeenteraad  van Boekel besloten om dit jaar de noodzaak en haalbaarheid van een betere oost-westverbinding in de gemeente verder te onderzoeken. Daarvoor is afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de verwachte verkeersstromen in de toekomst.

 

Hierbij worden alle plannen vanuit de gemeente, zoals woningbouwplannen of afwaarderen centrum routes maar ook trends zoals een toenemend autogebruik meegenomen. Vier tracés zijn eruit gekomen waarvan er één uiteindelijk het zal gaan worden. Deze zal vanuit de Statenweg, Waterval, Zijp, Bovenstehuis naar de Molenstraat worden geleid. Dit betekent wel dat de Burgt en Beatrixstraat een andere verkeersbestemming krijgen om automobilisten te weren. Voor het zover is zijn we vele jaren verder, vertelde Martijn Kersten van onderzoeksbureau Krachten.