Zoek

GGD Gemert-Bakel adviseert Defensie over uitbreidingsplannen

GGD Gemert-Bakel adviseert Defensie over uitbreidingsplannen

De GGD in Brabant en in Noord-Limburg hebben een advies uitgebracht over de uitbreidingsplannen van Defensie. Dit op verzoek van de gemeenten Gemert-Bakel en Venray. Zij adviseert om inwoners zo min mogelijk bloot te stellen aan risicofactoren voor hun gezondheid. Defensie is bezig met een transformatie die moet leiden tot het verhogen van gereedheid en inzetbaarheid en versterking van de gevechtskracht. De GGD mist in de notitie een duidelijke onderbouwing van het thema gezondheid. Het is volgens de GGD niet duidelijk welke effecten de plannen hebben op de gezondheid van inwoners.

Zij adviseert Defensie om maatregelen te treffen om de overlast te beperken.
De GGD pleit ook voor het verminderen en zo mogelijk afschaffen van nachtelijke vliegbewegingen en activiteiten. Een ander punt van de GGD is een open communicatie richting omwonenden. Een voorbeeld daarvan is een heldere klachtenprocedure en duidelijkheid bieden wat er met de klachten wordt gedaan.