Nu Live: OSR in de middag

Raadsvergadering gemeente Gemert-Bakel

Raadsvergadering gemeente Gemert-Bakel

De gemeenteraad van Gemert-Bakel vergadert donderdag 21 september van 19.30 tot 23.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Gemert. De vergadering wordt live uitgezonden via de kanalen van OmroepCentraalTV. Op de agenda staat onder andere: vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 6 en 13 juli, benoemen en beëdigen van commissieleden, aanbesteding van accountancydiensten 2024, wijziging van de gemeenschappelijke regeling BSOB en nota Grondbeleid, Bestemmingsplan ‘Roessel 2’.