Laarbeek

Laarbeek Schoon in Mariahout aan de slag

Op zaterdag 30 april gaan vrijwilligers van Laarbeek Schoon in Mariahout aan de slag. Vanaf kwart voor tien is het verzamelen op het Oranjeplein en om tien uur wordt er gestart met opschonen. Als u mee zou willen helpen of vragen heeft: ze zijn bereikbaar op 06-38491470 of via info@laarbeekschoon.nl. Ook online presenteert Laarbeek Schoon zich. Op www.laarbeekschoon.nl kunt u zien wat ze doen en waarom ze dit zo belangrijk vinden. Er zijn ook tips voor een duurzame leefstijl te vinden. Bron: MooiLaarbeek.nl.

Uitbetalingen aan Oekraïense vluchtelingen

Precies 579 Oekraïners in de regio krijgen volgende week voor het eerst hun leefgeld uitbetaald. Oekraïners in gemeentelijke opvangcentra krijgen 260 euro per volwassene en in gastgezinnen 475 euro per maand, plus 55 euro per kind voor eten, drinken, persoonlijke uitgaven of een bijdrage in de woonkosten. Senzer keert de komende maanden zeker ruim twee ton per maand uit aan Oekraïnse vluchtelingen. Het werkbedrijf voert dit uit in opdracht van o.a. de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. Bron: Eindhovens Dagblad.

Inbraakgolf in Laarbeek

Deze maand werden (minimaal) negen inbraken gepleegd in Laarbeek, waarvan acht in Beek en Donk. Voor een inbraak op klaarlichte dag op het Hugo Thijssenplein zijn inmiddels twee verdachten opgepakt. De wijkagenten roepen inwoners op om alert te zijn op verdachte situaties en die altijd te melden via 0900-8844. Laat je sleutel niet in het slot zitten. Ook het plaatsen van een camera kan helpen. Het schrikt af en het kan de politie helpen met de camerabeelden. Beelden uploaden kan via politie.nl. Bron: MooiLaarbeek.

Verzoek tot intrekken omgevingsvergunning

B&W van Laarbeek hebben van de vergunninghouder een verzoek ontvangen om de gehele omgevingsvergunningen van de nertsenfokkerij aan de Herendijk 24 en de Herendijk 30 in Beek en Donk in te trekken. Na intrekking is er geen sprake meer van een inrichting. Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen tot en met 8 juni ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop de stukken zijn in te zien, wordt verwezen naar de website van de gemeente.

Ontwerp bestemmingsplan archeologie en monumenten

Het Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten van de gemeente Laarbeek ligt als ontwerp klaar. In 2021 is de geactualiseerde archeologische beleidskaart door de gemeenteraad vastgesteld. Deze heeft als doel om de archeologische waarden en verwachtingsgebieden in Laarbeek te beschermen. Ook de bestaande gemeentelijke en rijksmonumenten krijgen een aanduiding om een signaalfunctie af te geven. Het Paraplubestemmingsplan ligt van vrijdag 29 april tot en met vrijdag 10 juni ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl.

Exploitatievergunning Knapersven in Lieshout

De gemeente Laarbeek verleent een exploitatievergunning voor een boerderijwinkel aan het Knapersven 36 in Lieshout met productiegebonden detailhandel en kleinschalige horeca als nevenfunctie. Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen deze ontheffing kunnen dat tot 6 juni kenbaar maken. Dit bezwaar kan gestuurd worden naar de burgemeester van Laarbeek. Kijk op laarbeek.nl onder ‘Bezwaarschriften’.

In stappen maaien voor meer diversiteit

De dijken van Aa en Maas moeten stevig genoeg zijn om ons te beschermen tegen hoog water. Het gras op de dijk zorgt voor deze stevigheid. Om te zorgen dat het gras in goede conditie blijft, maait het waterschap de dijk in het voor- en najaar. Om de biodiversiteit op de dijken te vergroten gaat dat in het voorjaar voortaan in twee stappen gebeuren. De eerste maaironde start daarmee vroeger dan normaal, namelijk begin mei.

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Werkbedrijf Senzer keert vanaf mei leefgeld uit aan Oekraïense vluchtelingen in de Peelgemeenten waaronder Laarbeek en Gemert-Bakel. De vluchtelingen krijgen het geld van de gemeente waar zij staan ingeschreven. Leefgeld is een maandelijks geldbedrag voor bijvoorbeeld eten, drinken, persoonlijke uitgaven of een bijdrage in de woonkosten. De vluchtelingen in de regio Helmond-De Peel krijgen vanaf komende week via prepaid bankpassen een leefgeldbedrag variërend van 260 tot 475 euro per maand uitgekeerd. Gemeenten mogen het uitkeren van het leefgeld op hun eigen manier vormgeven.