Vrijwilligerspenning Henk van der Velden

Tijdens de jaarvergadering van het Onze Lieve Vrouwegilde in Aarle-Rixtel is aan Henk van der Velden de Vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt. Dat gebeurde donderdag 3 februari door wethouder Joan Briels. Van der Velden stopt als bestuurslid van het gilde. Hij was de afgelopen 29 jaar 25 jaar bestuurslid, waaronder als penningmeester en vice-voorzitter. Ook was hij vice-hoofdman. Van der Velden stopt als bestuurslid maar blijft zich voor het gilde inzetten. De uitreiking vond plaats in het Jan van Doorenpaviljoen.

Aarlese Heemhuis weer open

Het heemhuis in Aarle-Rixtel is weer op zondag geopend. In het heemhuis is veel te bekijken op het gebied van archeologie, Aarlese mensen en verenigingen en oude ambachten. Deze thema’s worden digitaal ondersteund door een digizuil, digiborden en digischermen waarop veel foto’s en filmpjes te zien zijn. Het heemhuis aan de Kouwenberg is op zondagen open van 14.00 tot 17.00 uur.

Meierijstad wil grond aankopen in Keldonk

Veel mensen willen in een kleine kern wonen, zo ook in Keldonk. Maar omdat grond schaars is en het soms lastig of ingewikkeld is om in een kleine kern te bouwen stelt de gemeenteraad van Meierijstad voor om twee stukken grond te kopen in Keldonk voor woningbouw. De commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering vindt het een goed plan en zal de gemeenteraad daarom adviseren om in te stemmen met de grondaankoop. Bron: Omroep Meierij.

Opleiding Helmondse verpleegkundige onduidelijk

Het centraal tuchtcollege in Den Haag doet binnen acht weken uitspraak in de zaak tegen de Helmondse verpleegkundige Heidi Janssen. Zij had de Helmondse Jeffrey Das voorgesteld om via EMDR-therapie te werken aan hereniging met zijn uit huis geplaatste zoon. Dit aan de hand van een foto van de zoon die de vader via WhatsApp moest sturen. Janssen presenteert zich als psycholoog of als iemand die EMDR-therapiebehandelingen kan geven maar geen antwoord kan geven op vragen over haar opleidingen. Bron: ED.

Creatieve broedplaats in voormalig bankgebouw

Het voormalige hoofdkantoor van ABN-AMRO in Helmond krijgt een nieuwe invulling. Het wordt een verzamelgebouw, De Kluis genaamd, voor jonge ondernemers, mensen die op zichzelf gaan wonen, een horcazaak met gezonde voeding en een koffiebranderij. De visie van het plan is om mensen samen te brengen. In principe is de invulling voor twee jaar. Het pand werd gekocht door Daan Simons van DS4 die vorige week de sleutels overhandigde aan De Kabath Vastgoedbeheer. De startbijeenkomst is op 14 februari. Bron: ED.

Biljartclub ’t Centrum

Biljartclub ’t Centrum in Beek en Donk. De uitslagen van dinsdag 1 februari:
Jan Verbakel – Martien Swinkels 0-2, Hans Wagelmans – Tonny de Louw 0-2, Willy Barten – Bert Maas 2-0, Huub Biemans – Jan van Neerven 0-2, Mari van Oorschot – Henk van der Vegt 0-2, Fons van der Linden – Piet van Zeeland 2-0, Mari Verbakel – Hans van de Waarsenburg 0-2, Jack Brekelmans – Theo Verheijen 2-0.

Repair Café in Lieshout

In Lieshout wordt woensdag 16 februari een Repair Café gehouden. Hier kunnen alle mogelijke reparaties uitgevoerd worden. Huishoudelijke elektrische apparaten, fietsen, kleding, kleine meubels, gebruiksvoorwerpen of speelgoed, alles kan worden aangeboden. Medewerkers van het Repair Café proberen ze ter plekke te repareren. Dit vindt plaats in het Dorpshuis van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Taalhuis – Een leven lang leren

Voor inwoners van Laarbeek die moeite hebben met alles wat met taal te maken heeft is er het Taalhuis. Wie beter wil leren lezen, bijvoorbeeld om de kinderen of kleinkinderen voor te lezen of om hen te helpen bij het huiswerk, kan daar terecht. Voor informatie kan gebeld worden naar Marieke van Eijk van LEV Laarbeek, tel. 06 – 81 53 15 93. Mailen kan naar info@taalhuislaarbeek.nl.

Verleende evenementenvergunning

Burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek heeft een vergunning verleend voor een oude traditie: ‘inschrijving in het bevolkingsregister van ‘De Reuzen’, Kouwenberg, Aarle-Rixtel. Dit vindt plaats op 10 april van 13.00 – 16.00 uur. Deze vergunning is verleend onder de voorwaarde dat de dan geldende landelijke coronaregels evenementen toestaan. Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen deze vergunning kunnen tot 10 maart bezwaar maken. Kijk op laarbeek.nl/bezwaarschriften.

Groene Bon-actie in Laarbeek

De gemeente Laarbeek gaat haar inwoners helpen bij het besparen op energie. Zij doet dit door gratis een Groene Bon aan te bieden ter waarde van 70 euro. Met de  bon kunnen energiebesparende producten gekocht worden zoals ledlampen of tochtstrips. De bon is aan te vragen via laarbeek.groenebon.nl. Na invullen ontvangt men de bon in zijn mailbox. Na het aanvragen van de bon is deze één maand geldig. Voor advies zijn er op  4, 5 en 12 februari bij de drie deelnemende bouwmarkten bespaarcoaches aanwezig.