Gemert-Bakel stemt in met tracé voor snelfietspad

De gemeente Gemert-Bakel heeft ingestemd met het tracé voor een snelfietspad vanuit het centrum van Gemert dat zo veel mogelijk langs bestaande wegen richting Laarbeek voert en langs de Zuid-Willemsvaart en de N279 naar Helmond. Kosten 5,2 miljoen euro. Daarvan neemt Gemert-Bakel 645.000 euro voor zijn rekening. Ook Laarbeek en Helmond betalen hieraan mee. Het grootste deel is voor rekening van de provincie. Het is nog niet duidelijk wanneer met de werkzaamheden kan worden gestart. Bron: ED.

Geen dwangsom voor Lieshoutse melkveelhouder

Melkveehouder Frans van den Hurk in Lieshout hoeft de gemeente Laarbeek geen dwangsom van 2000 euro te betalen. Hij overtuigde een controleur van de gemeente er woensdag van dat hij geen gebruikmaakt van een overwoekerd zandpad van de gemeente aan de Sonseweg dat naast zijn weilanden ligt. In maart zag een ambtenaar van de gemeente daar koeien grazen. Van den Hurk plaatste prikkeldraad om te voorkomen dat zijn koeien het pad nog betreden en drong aan op een extra controle. Bron: ED.

Lieshoutse leesclub weer van start

De leden van de Lieshoutse leesclub komen donderdag 29 september samen in de Hofkamer van Franciscushof. Dan wordt het boek ‘Het Rupsenhuis’ van de Nederlandse schrijfster Jeanine de Vries besproken. De leden van de leesclub komen regelmatig samen onder leiding van neerlandica Nelleke van Vlokhoven. Zij bespreekt een vooraf gelezen boek. Daarbij komen vanzelf actuele maatschappelijke problemen aan de orde. Ook de vorm van een boek krijgt aandacht zoals het vertelperspectief en het genre. Aanvang 14.00 uur.

Lokale Veteranendag in Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel wordt zaterdag 24 september de lokale Veteranendag gehouden. Het 4-mei Comité wil op deze dag stilstaan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het programma start om 14.00 uur met het ontsteken van het bevrijdingsvuur bij het oorlogsmonument op het Ridderplein. Er is een vlaggenparade en een toespraak van burgemeester Michiel van Veen. Hij zal postuum het Mobilisatiekruis uitreiken aan de heer Cruijssen. Daarna volgt de kranslegging. Een miniconcert van fanfare Concordia en de Firebrigade Pipes & Drums sluiten de bijeenkomst af.

Start van De Grote Clubactie

Tien verenigingen in Laarbeek en acht verenigingen in Gemert-Bakel starten zaterdag 24 september met de verkoop van loten voor hun club tijdens de 50-jarige Grote Clubactie. Het lokale karakter is nog steeds de grote kracht van de actie omdat men een lot koopt ter ondersteuning van een plaatselijke vereniging en deze een financieel steuntje in de rug te geven. De lotenverkoop loopt tot maandag 21 november. Van elk verkocht lot van 3 euro gaat tachtig procent direct naar de clubkas.

Aanvragen jaarlijkse bijdrage

Inwoners van Laarbeek van 18 jaar of ouder die geen student zijn, een laag inkomen hebben en weinig vermogen kunnen een jaarlijkse bijdrage van 150 euro aanvragen. Dit is bedoeld voor maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten of uitgaven. Een aanvraag voor het jaar 2022 kan nog worden ingediend tot 31 maart 2023. Voor meer informatie of het aanvragen van de bijdrage kan gebeld of gemaild worden naar het Sociaal Team Laarbeek. Zij zijn bereikbaar via sociaalteam@laarbeek.nl of op tel. 0492 – 469 707.

Weer bestelronde papiercontainer

In Laarbeek is het weer mogelijk om bij de firma Blink een papiercontainer te bestellen. Sinds het voorjaar kan het papier niet alleen in dozen en kratten aan de straat gezet worden maar ook in een papiercontainer. Inmiddels hebben ruim 2300 huishoudens een dergelijke container. De tweede bestelronde loopt nu tot 31 oktober. Een container van 140 liter kost 30 euro, een container van 240 liter 37 euro, maar in deze bestelperiode krijgt men 10 euro korting op de containerprijs. Alle informatie staat op mijnblink.nl.

Raadsvergadering in Laarbeek

De raadsvergadering van de gemeente Laarbeek vindt plaats op donderdag 29 september in gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. De belangrijkste onderwerpen zijn de vaststelling van enkele bestemmingsplannen, onder andere van het Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten Laarbeek, van De Klokkengieterij, van de Kom Aarle-Rixtel, herziening Heindertweg 1 en van de Oranjelaan 54 in Beek en Donk, uitbreiding uitvaartcentrum. De vergadering is openbaar maar is ook te volgen via een link op de website laarbeek.nl. Aanvang 19.30 uur.

Boekje ‘Kun je rondkomen’

In Laarbeek wordt donderdag 29 september huis aan huis een bewaarboekje verspreid met als titel ‘Kun je rondkomen’. In het boekje staan tips die kunnen helpen met de financiën. In deze tijd waarin boodschappen duurder zijn geworden, de energieprijzen omhoog schieten of om een ander reden het inkomen niet toereikend is, zijn er allerlei manieren om de geldzaken op orde te krijgen. Meer informatie over de verschillende regelingen is te vinden op laarbeek.nl/rondkomen. Voor vragen kan gemaild worden naar sociaalteam@laarbeek.nl.

Inzamelingsactie voor beter onderwijs

In Milheeze wordt van 10 tot en met 20 oktober een kledinginzameling gehouden. Ook schoenen, speelgoed, knuffels, dekbedovertrekken met slopen, lakens en textiel zijn welkom. De donatie komt ten goede aan een onderwijsproject van Cordaid in Burundi in Centraal-Afrika. Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen en kinderen zicht te geven op een betere toekomst. Inleveren van de spullen kan bij mevrouw Kuunders aan de Weijer 4. Informatie is te vinden op samskledingactie.nl.