Nog geen competitie amateurvoetbal

De KNVB heeft besloten dat tot en met vrijdag 21 januari alle competitiewedstrijden in het amateurvoetbal komen te vervallen vanwege de huidige coronamaatregelen. Het gaat om zowel het veld- als het zaalvoetbal. Op vrijdag 14 januari maakt het kabinet de nieuwe coronamaatregelen bekend. Vanaf 11 januari is voetballen op sportaccommodaties mogelijk, in teamverband voor jongeren tot en met 17 jaar, tussen 05.00 en 20.00 uur en voor 18 jaar en ouder tussen 05.00 en 17.00 uur. Voor iedereen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Bron: KNVB.

Burgemeester Van Rooij uit zijn zorgen

Burgemeester Van Rooij van Meierijstad is bezorgd om de groeiende weerstand tegen de lockdown. Dat meldt het Brabants Dagblad dat citeert uit een brief die Van Rooij ook namens collega’s uit De Meierij schreef naar burgemeester Mikkers van Den Bosch, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Van Rooij maakt zich met name zorgen om de onrust bij de ondernemers die zaterdag hun winkels willen openen. Hij neemt ook de brandbrieven van de 21 burgemeesters uit Zuidoost Brabant mee naar de vergadering van het Veiligheidsberaad. Bron: Omroep Meierij.

Weinig ruimte voor nieuwbouw in Laarbeek

Om de druk op de Laarbeekse woningmarkt op korte termijn te verlichten zouden tiny houses en een doorstroommakelaar een uitkomst kunnen betekenen. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk Domein woensdagavond stond de nieuwe woonvisie voor de gemeente over de periode 2022 tot en met 2026 op de agenda. Laarbeek mag tot 2035 maximaal 785 woningen bouwen. 679 ligt al vast ‘in de vorm van plancapaciteit’. Dan is er tot 2035 nog slechts ruimte voor 106 nieuwe woningen. Daarnaast komen met doorstroming meer huizen vrij voor jongeren. Bron: ED.

Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen worden gehouden van woensdag 26 januari tot en met zaterdag 5 februari. Tijdens deze dagen bruist de bibliotheek van activiteiten voor peuters en kleuters. Deze starten 26 januari van 10.00 tot 10.45 uur met een digitaal voorleesontbijt. In de bibliotheken Beek en Donk, Gemert en Boekel kunnen kinderen van 2 tot en met 6 jaar meedoen aan het ‘Prentenboek Top 10 spel’. Daarnaast is er een knutselactiviteit waarbij de jonge kinderen een tekening van zichzelf maken met daarop een foto van hun hoofd. Alle informatie staat op bibliotheeklagebeemden.nl.

Vrijwilliger voor bieb gezocht

Bibliotheek De Lage Beemden zoekt een vrijwilliger voor de onbemande uren in de locatie in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De vrijwilliger treedt daar op als gastvrouw of gastheer en ruimt boeken en andere bibliotheekmaterialen op. Daarnaast kan hij/zij adviseren en doorverwijzen, ideeën aandragen voor activiteiten en zorg dragen voor een laagdrempelige, inspirerende omgeving voor de klant. Belangstellenden kunnen mailen naar charlottetulp@bibliotheekdlb.nl.

Voorbereidingsprocedure fietspad Vonderweg

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft het voornemen om een (brom)fietspad in te stellen op de Vonderweg in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 14 januari tot vrijdag 25 februari ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende deze inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan burgemeester en wethouders. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ontwikkeling, tel. 0492 – 469 700.

Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning

Het college van Laarbeek is van plan de aanvraag te weigeren van de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘milieu’ en ‘bouwen’ voor de uitbreiding van een vleeskuikenshouderij of omschakeling naar een vleesvarkenshouderij aan Achterbosch 10, in Lieshout. De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen geanonimiseerd tot en met 24 februari ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan bij het college schriftelijk of mondeling een zienswijze worden ingediend. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan gebeld worden naar het gemeentehuis.

Verpachting landbouwgrond

De gemeente Laarbeek biedt diverse percelen landbouwgrond in geliberaliseerde pacht bij inschrijving aan. De inschrijftermijn sluit maandag 17 januari om 12.00 uur. De brochure met daarin een overzicht van de percelen, de inschrijfvoorwaarden, het inschrijfformulier en de pachtvoorwaarden staan op de website van de gemeente: laarbeek.nl. Vanaf 2020 is het verboden om glyfosaat te gebruiken op de gemeentelijke pachtgronden. Meer informatie is verkrijgbaar bij het team Grondzaken van de gemeente Laarbeek, tel. 0492- 469 700.

Extra raadsvergadering in Laarbeek

De gemeenteraad van Laarbeek houdt donderdag 20 januari een extra raadsvergadering. Deze vindt plaats in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en begint om 19.30 uur met een besloten gedeelte. Aansluitend aan dit gedeelte volgt de openbare vergadering die live is te volgen via een link op de website laarbeek.nl. Het belangrijkste onderwerp is de bekendmaking van het raadsbesluit over het doen van een aanbeveling van de herbenoeming van burgemeester Frank van der Meijden.

Speciale app voor doven en slechthorenden

Mensen die niet goed kunnen horen of spreken kunnen vanaf nu via 112NL de meldkamer bereiken. Wie de app downloadt kan daarin persoonlijke kenmerken aangeven die bij een melding naar de meldkamer worden meegestuurd. De app vormt een aanvullende manier om de hulpdiensten in Nederland te bereiken. De app deelt automatisch de locatie van de melder met de meldkamer. De app wordt nog verder doorontwikkeld. In de toekomst wordt deze uitgebreid met het meesturen van beeld en videomateriaal en een ‘ik-kan-niet-praten-knop’. Bron: Omroep Meierij.